HỆ THỐNG PHÂN PHỐI NGÔN NGỮ THÔNG QUA TÍN HIỆU HỒNG NGOẠI TELEVIC’S LINGUA INFRARED

Làm thế nào để truyền tải thông điệp đến các thính giả quốc tế bằng ngôn ngữ của chính họ một cách nhanh chóng và dễ dàng? Hiện nay trong các cuộc họp, hội nghị, hội thảo,…mang tính chất quốc tế sẽ có rất nhiều các đại biểu đến từ Đọc tiếp…

TELEVIC PLIXUS – GIẢI PHÁP HỆ THỐNG HỘI NGHỊ VỚI CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN VÀ HIỆN ĐẠI

. Tổng quan về hệ thống Plixus là hệ thống hội nghị được Televic Conference nghiên cứu và phát triển bằng những công nghệ tiên tiến và hiện đại. Plixus có thể được lắp đặt thiết kế cho mọi loại phòng họp có quy mô từ đơn giản đến phức Đọc tiếp…

TELEVIC D-CERNO – GIẢI PHÁP HỆ THỐNG ÂM THANH HỘI NGHỊ ĐƠN GIẢN, DỄ DÀNG SỬ DỤNG

1. Tổng quan về hệ thống D-Cerno thuộc dòng sản phẩm Plug & Play (Cắm & Chạy) được Televic Conference nghiên cứu và phát triển nhằm đem đến một hệ thống đơn giản, dễ dàng sử dụng nhưng vẫn đem lại cho người dùng những trải nghiệm tiện ích của Đọc tiếp…