Các dự án Công ty Trí Dũng đã thực hiện

Gói thầu điện nhẹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang